Vlag van de EU

Na een eerste openbare raadpleging over de vervanging van de werkzame stof cholecalciferol (vitamine D3) wordt er nu een tweede openbare raadpleging gestart over de afwijkingsgronden om cholecalciferol (vitamine D3) toch te kunnen goedkeuren voor gebruik als werkzame stof in rodenticiden (productsoort 14).

ECHA organiseert openbare raadplegingen om informatie te verzamelen voor het beoordelen van werkzame stoffen die voor vervanging in aanmerking komen omdat ze bepaalde gevaarlijke eigenschappen hebben. ECHA schrijft ook een openbare raadpleging uit wanneer een werkzame stof voldoet aan de uitsluitingscriteria.

Afwijkingsgronden

Er zijn afwijkingsgronden, op basis waarvan bijvoorbeeld geconcludeerd kan worden dat een werkzame stof essentieel is. Als blijkt dat een werkzame stof aan de afwijkingsgronden voldoet, dan kan deze toch worden goedgekeurd. Bij de toelating van een middel waarin de werkzame stof is verwerkt, moeten lidstaten opnieuw nagaan of er een alternatief is.

Uit de beoordeling van cholecalciferol blijkt dat deze werkzame stof voldoet aan de uitsluitingscriteria. In de eerste openbare raadpleging vroeg ECHA belanghebbenden om informatie over alternatieven aan te dragen. Vervolgens concludeert het Biocidal Products Committee (BPC) op grond van deze raadpleging dat er geen alternatieven zijn.

Omdat de werkzame stof aan een van de afwijkingsgronden voldoet kan deze toch worden goedgekeurd. Daarom wordt er opnieuw een openbare raadpleging gestart. Het doel van deze tweede openbare raadpleging is om te beslissen of de werkzame stof inderdaad aan de afwijkingsgronden voldoet.