Hand bij pompje desinfectiemiddel

Het aantal desinfectiemiddelen nam in 2020 sterk toe. Hierdoor kwamen er ook meer middelen op de markt die niet voldoen aan de veiligheidsrichtlijnen van de Europese Unie. Dit constateerden zowel Cefic (EU Europese unie (Europese unie)) als Kemi (Zweden).  In Nederland constateerde het NVIC meer incidenten met (illegale) desinfectiemiddelen.  

Cefic, de Europese branchevereniging voor de chemische industrie, publiceerde vorige maand een rapport Hierin concludeerde het Cefic een toename van het aantal meldingen van illegale handdesinfectiemiddelen. Voor dit rapport maakte Cefic een analyse van de data in Rapex, ook wel Safety Gate van de EU Europese unie (Europese unie) genoemd. Rapex is het meldsysteem in de EU voor gevaarlijke producten, waar lidstaten elkaar op een snelle manier kunnen waarschuwen voor gevaarlijke (non-food) producten.  

Richtlijnen 

Volgens Cefic voldeden de in Rapex gemelde producten niet aan de richtlijnen van CLP Classification, Labelling and Packaging (Classification, Labelling and Packaging) (Classification, Labelling and Packaging) of de BPR Biocidal Product Regulation (Biocidal Product Regulation) (Biocidenverordening). Zo hadden deze producten een onjuiste etikettering, onvoldoende percentages van werkzame stoffen, of de producten bevatten een stof die niet is goedgekeurd in de EU. 

Rapport Kemi 

Kemi, het Zweedse chemicaliënagentschap, constateerde soortgelijke bevindingen In het rapport in juni (Zweedstalig met Engelse samenvatting) zag Kemi in 2020 een sterke toename op de Zweedse markt van zowel hand- als oppervlaktedesinfectiemiddelen. Het agentschap controleerde 85 hand- en oppervlaktedesinfectiemiddelen. Daarvan bevatte 18% een niet goedgekeurde werkzame stof, ontbrak  producttoelating of was er een te lage concentratie werkzame stof voor een effectieve werking. Voor een deel van de verantwoordelijke producenten ging Kemi over tot sancties.  

Toename illegale middelen niet nieuw 

Dat de toename van desinfectiemiddelen op de markt ook leidt tot meer illegale middelen, is niet nieuw. Luxemburg rapporteerde eerder over een stijging van het aantal illegale desinfectiemiddelen. Ook  België trok dergelijke conclusies.  

Meer incidenten 

Met de toename van het aantal (illegale) handdesinfectiemiddelen is ook het aantal incidenten met deze middelen gestegen. Hierover berichtte het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) onlangs op hun website.