bruine rat

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden)) nam in december 2022 besluiten die het gebruik van rodenticiden beperken. Hierdoor moeten de etiketten van rodenticiden worden aangepast. Het Ctgb geeft in een nieuwsbericht een toelichting op de aflever- en opgebruiktermijn van de rodenticiden met oude etiketten. 

Per 1 januari 2023 moeten professionele gebruikers van bestrijdingsmiddelen (rodenticiden) zijn gecertificeerd. Ook moeten zij volgens de Integrated Pest Management-methode werken. Deze besluiten van het Ctgb beperken het gebruik. Particulieren mogen met ingang van het besluit geen rodenticiden meer gebruiken. Agrariërs en plaagdierbeheersers moeten gecertificeerd zijn om deze middelen te mogen gebruiken. Deze wijzigingen zijn vastgelegd in voorschriften. Deze voorschriften moeten worden opgenomen op de nieuwe etiketten. Het KNB-artikel van 12 oktober licht de beperking van het gebruik van rodenticiden toe. 

Geleidelijke uitfasering oude voorschriften  

Toelatinghouders van rodenticiden hebben bij een wijziging van het etiket recht op aflever- en opgebruiktermijnen voor oude verpakkingen. Dat leidt tot een geleidelijke uitfasering van oude voorschriften. Het Ctgb geeft aan dat de certificering van professionele gebruikers (plaagdierbeheersers en agrariërs) juist gebaat was bij een vaste datum voor invoering (per 1 januari 2023). Daarom had zij  aangedrongen om de certificering op te nemen in de wetgeving. In een laat stadium bleek dat niet mogelijk. 

Aflever- en opgebruiktermijn  

Hierdoor gelden nu de volgende aflever- en opgebruiktermijnen: 

  • oude verpakkingen waarop de nieuwe regels nog niet staan, mogen nog tot 29 juni 2023 worden verkocht.  
  • deze oude verpakkingen mogen (ook door particulieren) nog gebruikt worden tot 26 december 2023.  

Meer informatie?