Er is een nieuwe versie van de Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) toelatingenbank. Alle gebruiksvoorschriften kunnen in deze nieuwe versie doorzocht worden met een trefwoord. Daarnaast heeft het Ctgb de lay-out gebruiksvriendelijker gemaakt. 

De Ctgb toelatingendatabank bevat  onder andere informatie over biocidetoepassingen. Ook kunt u eenvoudig opzoeken welke toegelaten middelen er zijn voor een specifieke toepassing.  

De Ctgb toelatingendatabank is beschikbaar op de website van het Ctgb.