Er is een nieuwe versie van de Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden ) toelatingenbank. Alle gebruiksvoorschriften kunnen in deze nieuwe versie doorzocht worden met een trefwoord. Daarnaast heeft het Ctgb de lay-out gebruiksvriendelijker gemaakt. 

De Ctgb toelatingendatabank bevat  onder andere informatie over biocidetoepassingen. Ook kunt u eenvoudig opzoeken welke toegelaten middelen er zijn voor een specifieke toepassing.  

De Ctgb toelatingendatabank is beschikbaar op de website van het Ctgb.