In de Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden)-nieuwsbrief van maart 2021 staat dat werkzaamheidstesten tegen virussen voor oppervlaktedesinfectie, in sommige gevallen al aan de testnorm EN16777 moeten voldoen.  

Dit is het geval als de toegepaste werkzame stof is goedgekeurd onder de Biocidenverordening. 

Als de toegepaste werkzame stof nog in het beoordelingsprogramma zit, dan geldt het Nederlandse overgangsrecht en hoeft pas vanaf 1 juli 2021 de genoemde test te worden aangeleverd.