Vlag van de EU

De goedkeuring van creosoot als werkzame stof in productsoort 8 (houtverduurzaming) vervalt op 30 april 2018. De Europese Commissie heeft besloten de termijn voor het verstrijken van goedkeuring te verlengen tot en met 31 oktober 2020.

Creosoot is als werkzame stof goedgekeurd onder de Europse biocidenrichtlijn (voorganger van de huidige biocidenverordening). Onder de biociodenverordening is deze goedkeuring voortgezet. Er is een aanvraag voor verlenging van de goedkeuring ingediend.

Creosoot voldoet aan twee uitsluitingscriteria de werkzame stof is carcinogeen (categorie IB) en de werkzame stof is persistent, bioaccumulerend en toxisch (PBT) of zeer persistent en zeer bioaccumulerend (vPvB). Er is nader onderzoek nodig om vast te stellen of de goedkeuring van de stof toch kan worden verlengd. De tijd die nodig is voor dit onderzoek is buiten de invloed van de aanvrager.