De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)) heeft haar beleid voor het toezicht op de verkoop en gebruik van biociden en gewasbeschermingsmiddelen geactualiseerd. Hierdoor treedt de NVWA voortaan strenger op bij een ernstige overtreding en wanneer er een risico is op gevaar voor mens, dier of milieu.

In het nieuwe beleid, dat sinds 17 augustus van kracht is, zijn de regels voor interventies op het gebied van biociden en gewasbeschermingsmiddelen samengevoegd. De interventieregels voor biociden zijn daarbij in lijn gebracht met die voor gewasbeschermingsmiddelen. Dit sluit aan bij de uitgangspunten van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Het nieuwe beleid maakt het voor de NVWA onder andere mogelijk om overtredingen zwaarder in te schalen, sneller corrigerende maatregelen te nemen en veelplegers onder verscherpt toezicht te plaatsen. Lees het bericht van de NVWA.