Toezicht Biociden

In het totaal zullen inspecteurs uit 31 landen meedoen aan dit REACH-EN-FORCE (REF-6) project. Binnen dit project wordt de classificatie en labelling van mengsels zoals zij op de markt wordt gebracht vergeleken met de informatie zoals die is gepresenteerd in de Safety Data Sheet van het mengsel. De controles zijn gestart in januari.

REF-6 is de eerste module van een groter handhavingsproject. Het project is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen “Forum for Exchange of Information on Enforcement” (=Forum) en de subgroep “Forum’s Biocidal Products Regulation Subgroup”. De resultaten van de inspecties worden eind 2019 verwacht.