rat op een vuilnisbak

Op 19 oktober jl. bracht het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ( IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)) de Tweede Kamer op de hoogte van de voortgang van het programma IPM Integrated Pest Management (Integrated Pest Management)-knaagdierbeheersing. De Kamerbrief gaat in op de resultaten voor de onderwerpen voorlichting, praktische uitvoering van knaagdierbeheersing en monitoring.

Start van het programma

Begin juli 2021 startte het Programma IPM Integrated Pest Management (Integrated Pest Management)-knaagdierbeheersing. Dit programma wil een brede aanpak van de knaagdierenbeheersing door overheden, plaagdierbeheersers, agrariërs, branches en burgers stimuleren. Zie het KNB-artikel van juli 2021 voor meer informatie.

Voorlichting

De werkgroep communicatie geeft prioriteit aan de voorlichting van gemeenten, agrariërs en burgers. In een later stadium richt  de communicatie zich ook op de horeca en detailhandel. De (nog) te ontwikkelen voorlichtingsdocumenten worden ook op biociden.nl gepubliceerd. Een voorbeeld is het document Bouwstenen voor de preventie van knaagdierenoverlast in de gemeente.

Praktische uitvoering van knaagdierbeheersing

Vanaf 26 december 2023 moet een bedrijf dat een biocide tegen knaagdieren toepast, beschikken over een certificaat. Het bedrijfscertificaat is verplicht naast het persoonlijke bewijs van vakbekwaamheid waar de medewerker al over beschikt. Om de kwaliteit van de vakgerichte opleiding en examinering te verbeteren, zijn de drie exameninstituten voor plaagdierbeheersing samengegaan. Ook is er een openbaar Register Plaagdierbeheersing Milieu en Veiligheid geïntroduceerd. Zo kunnen  opdrachtgevers zich informeren over opleidingsniveau, kennis en vaardigheden van de plaagdierbeheerser die ze willen gaan inhuren.

Monitoring

Voor een goed inzicht in de plaagdruk door ratten en muizen is monitoring nodig van de ontwikkeling van plagen en eventuele verspreiding van ziekten. Een goed voorbeeld in de ontwikkeling van monitoringsinstrumenten is de Rattenmonitor. Plaagbeheerders gebruiken dit monitoringsinstrument steeds vaker door vergroting van bekendheid en gebruikersgemak. Daarnaast is gestart met de verzameling van gegevens over muizenoverlast bij diverse partijen.