Donderdag 11 juni 2020 is de jaarlijkse Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden)-Relatiedag in Ede. Het centrale thema dit jaar is ‘communicatie’. De meest directe communicatie over toegelaten middelen loopt via het etiket. Breder zijn de vragen ‘Hoe transparant moeten we zijn vanuit de wetgeving’ en ‘Hoe transparant willen we zijn als branche?’ Hoe denken we om te gaan met maatschappelijke thema’s als ‘duurzaamheid’ of ‘vertrouwen’. In verschillende sessies komt dit aan de orde, uiteraard voor biociden én gewasbeschermingsmiddelen.