De media schreven deze zomer dat ratten en muizen vanaf 2023 niet meer door veehouders met ‘gif’ mogen worden bestreden. Het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) legt in een nieuwsbericht uit dat dit een onjuiste uitleg is van het Ctgb-besluit over anticoagulantia. Minister Schouten van LNV Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) geeft aan dat veehouders ook vanaf 2023 zelf knaagdieren kunnen bestrijden, mits ze daarvoor gecertificeerd zijn.

Minister Schouten deed deze uitspaak tijdens het Algemeen Overleg met de Tweede Kamer over Dieren in de veehouderij op 11 september 2019. Tweede Kamerleden maken zich zorgen over stalbranden, die deels veroorzaakt zouden worden door knaagschade aan elektriciteitskabels.

Resistentie en doorvergiftiging

Het Ctgb legt uit dat anticoagulantia extreem giftig zijn en heel lang in het milieu aanwezig blijven (persistent). Vogels, roofdieren en huisdieren kunnen direct of indirect (doorvergiftiging) met anticoagulantia in aanraking komen en zo vergiftigd worden. Bij veelvuldig gebruik worden ratten en muizen resistent tegen deze middelen. Om deze redenen moeten deze middelen alleen worden gebruikt als dat echt noodzakelijk is. Daarom mogen anticoagulantia vanaf 2023 alleen worden toegepast binnen een systeem van geïntegreerde plaagdierbeheersing (IPM Integrated Pest Management (Integrated Pest Management)). Dit geldt dan voor gebruik tegen ratten en muizen, zowel buiten als binnen. Deze verplichting geldt nu al voor de beheersing van ratten buiten. Veehouders kunnen zich hiervoor laten scholen en certificeren. Een andere mogelijkheid is dat veehouders een gecertificeerd plaagdierbeheerser inhuren.