Hand bij pompje desinfectiemiddel

Het Ctgb laat weten een risicobeoordeling uit te voeren voor het gebruik en navullen van handdesinfectiemiddelen in dispensers of kleine (pomp)flessen. Aanvragers moeten aangeven of hun product hier ook voor gebruikt wordt en hierover informatie aanleveren.

Aanvragers moeten informatie leveren over de verpakkingen die gebruikt moeten worden voor het navullen van de handdesinfectiemiddeldispensers of kleinere (pomp)flessen. Ook zijn specificaties van het dispensersysteem nodig. Aanvragers moeten op de dispensers informatie opnemen voor navulling met het handdesinfectiemiddel. Dit wordt vastgelegd in de SPC Summary of Product Characteristics (Summary of Product Characteristics)

De dispenser of de navulverpakking moet zijn voorzien van de volgende minimale informatie: 

  • Het toelatingsnummer.
  • De handelsnaam van het biocideproduct.
  • In de gevallen waarin navullen géén onderdeel is van de beoordeling, is afgesproken hiervoor in de SPC de zin op te nemen: ‘Gebruik alleen de originele verpakking. Niet voor navulling of overbrenging in andere containers/apparaten.
  • De identiteit en het gehalte van elke werkzame stof.
  • De gebruiksinstructie, inclusief de inwerktijd die nodig is voor de biocidewerking.
  • De informatie volgens CLP Classification, Labelling and Packaging (Classification, Labelling and Packaging) (indien van toepassing).

In de gevallen waarin navullen géén onderdeel is van de beoordeling, is afgesproken hiervoor in de SPC de zin op te nemen: ‘Gebruik alleen de originele verpakking. Niet voor navulling of overbrenging in andere containers/apparaten.’

Deze afspraken zijn gemaakt tijdens de CA-vergadering in maart 2022.