Bij de goedkeuring van werkzame stoffen in biociden op Europees niveau moet ook de werkzaamheid van die stof aangetoond worden. Om informatie over werkzaamheid goed te kunnen beoordelen is een richtsnoer van ECHA beschikbaar. Dit document is recent herzien. 

Wijzigingen 

In december 2021 publiceerde ECHA versie 4.0 van het richtsnoer 'Volume II - Efficacy Assessment and Evaluation (Parts B+C)'. De belangrijkste wijziging is dat informatie over werkzaamheid voor productsoort (PT) 19:  afweermiddelen en lokstoffen, is uitgebreid en herzien.  

PT19 heeft nu een eigen hoofdstuk, los van PT 18 (insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen). Het hoofdstuk over PT19 bevat informatie over de beoordeling van werkzaamheid tegen mieren, bedwantsen, bijtende muggen, kakkerlakken, vlooien, vliegen op vee, bochelvliegen, muggen, stalvliegen, insecten en mijten op opgeslagen goederen, insecten die textiel (bont en weefsels) aanvreten, mijten en wespen. 

Algemene informatie over ECHA-richtsnoeren 

Deze pagina van ECHA geeft een overzicht van de verschillende richtsnoeren of guidance documenten. De richtsnoeren zijn verdeeld in vijf groepen of Volumes.  

  • Volume I bestaat uit één document waarin alle aspecten voor de identiteit, fysisch-chemische eigenschappen en analytische methoden voor de werkzame stof zijn opgenomen.  
  • Volume II gaat over Werkzaamheid. Dit bestaat uit twee documenten: deel A gaat over de dossiervereisten en deel B over de beoordeling en evaluatie van werkzaamheidstesten.  
  • De volumes III (Mens) en IV (Milieu) zijn op dezelfde manier opgebouwd.  
  • Volume V bevat richtsnoeren over specifieke onderwerpen, zoals hormoonverstoring of bijproducten van desinfectie.