Bij de goedkeuring van werkzame stoffen in biociden op Europees niveau moet ook de werkzaamheid van die stof worden aangetoond. Om informatie over werkzaamheid goed te kunnen beoordelen, is er een richtsnoer van ECHA beschikbaar. ECHA heeft dit richtsnoer in augustus 2023 herzien.

Het richtsnoer heet BPR Volume II - Efficacy Assessment and Evaluation, Parts B+C. In de laatste versie (versie 6.0) voegde ECHA  de vereisten voor werkzaamheidstesten en de goedkeuringscriteria  voor conserveermiddelen voor vloeistofkoelings- en verwerkingssystemen (PT11) en slijmbestrijdingsmiddelen (PT12) toe. Er zijn daarnaast ook enkele appendices toegevoegd.

Eerdere herziening richtsnoer

ECHA heeft het richtsnoer eerder in november 2022 herzien: Richtsnoer voor beoordeling werkzaamheid herzien | Biociden.