De biocidenverordening (BPR) regelt de goedkeuring van werkzame stoffen. De Europese bevoegde autoriteiten voor biociden (CAs) hebben ingestemd met een richtsnoer dat de datavereisten en beoordeling van de verlenging van de goedkeuring beschrijft. Het document is opgesteld door het Europees chemicaliënagentschap (ECHA).

De goedkeuring van een werkzame stof in biociden geldt voor 10, 7 of 5 jaar. Na deze periode kan de goedkeuring verlengd worden. Hoofdstuk III van de BPR beschrijft het proces en de voorwaarden voor verlenging van deze goedkeuring. De verlenging geldt in principe voor vijftien jaar, tenzij er redenen zijn voor een kortere periode. Het nieuwe richtsnoer beschrijft aspecten als: 'welk template moet ik gebruiken' en 'hoe dien ik een dossier in'. Het proces van verlenging wordt stapsgewijs toegelicht. De specifieke onderdelen van de dossierbeoordeling (werkzaamheid, analytische methoden & fysisch-chemische eigenschappen, volksgezondheid en milieu) worden apart besproken.

Het definitieve document is nog niet beschikbaar, maar een link naar de goedgekeurde versie staat hieronder.

Meer informatie:

Mocht de link naar het CA stuk niet werken, zoek dan het document 'CA-May20-Doc.7.1.a1 - Draft_renewal_guidance_13.05.2020.docx' op via dit stappenschema. Het document is te vinden onder CA meetings, in de map 88th CA meeting May 2020.