De Europese Commissie publiceerde onlangs een richtsnoer over nanomaterialen. Het richtsnoer moet er voor zorgen dat de nieuwe EU Europese unie (Europese unie)-definitie voor nanomaterialen in de verschillende regelgevingen consistent wordt gebruikt. Ook helpt het richtsnoer de industrie en nationale autoriteiten bij het implementeren van de nieuwe EU-definitie van nanomaterialen.

Nanomaterialen bestaan uit natuurlijke of door de mens gemaakte deeltjes. Nanodeeltjes zijn zeer kleine deeltjes van een stof ter grootte van 1 tot 100 nanometer (één nanometer is één miljoenste millimeter). De meeste deeltjes van nanomaterialen bevinden zich in het bereik van 1-100 nanometer. In juni 2022 maakte de Europese Commissie een vernieuwde definitie van nanomateriaal bekend.

Doel richtsnoer

Het richtsnoer moet ervoor zorgen dat de nieuwe definitie voor nanomaterialen in de verschillende regelgevingen, waaronder die voor biociden, consistent wordt gebruikt. Ook maakt het richtsnoer het voor stakeholders gemakkelijker om nanomaterialen te identificeren met behulp van onder andere een beslisboom.

Meer informatie?

Kijk op de website van de Europese Commissie.