Water

ECHA heeft een richtsnoer aangevuld met hoofdstukken over het beoordelen van de inname van residuen van biociden via voeding. Het document geeft technisch advies over het beoordelen van gezondheidseffecten en blootstellingsschatting.

In november 2017 is hoofdstuk 5 aan het richtsnoer toegevoegd over de beoordeling als restanten van biociden via contact met voeding geconsumeerd kunnen worden. Het gaat hierbij om niet professioneel gebruik van biociden waarbij contact met voeding kan worden voorkomen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij gebruik van insecticiden in keukens, het desinfecteren van oppervlaktes en apparatuur, als borden zijn afgewassen met producten die biociden bevatten en door desinfectie van drinkwater.

In december is ook hoofdstuk 6 toegevoegd met scenario’s waarin vee mogelijk is blootgesteld aan biociden. Dit kan gebeuren door desinfectie van stallen, desinfectie van drinkwater en het toepassen van uierdesinfectiemiddelen. De residuen van biociden kunnen terecht komen in het vlees en de melk van de koeien en in eieren.

De werkgroep die deze richtsnoeren opstelt is bezig met een derde richtsnoer “Estimating transfer of biocidal Active Substances into Foods – Professional Uses". Deze zal in 2018 verder ontwikkeld worden. Publicatie hiervan als hoofdstuk 7 van het overall document wordt verwacht in 2019.

Lees meer:

ECHA: Guidance on the Biocidal Products Regulation