Vlag van de EU

De emissieroutes naar het milieu van werkzame stoffen die in biociden worden gebruikt worden beschreven in een emissiescenariodocument. Het document voor rodenticiden is nu hierzien.

Eén onderdeel van de milieurisicobeoordeling van werkzame stoffen in biociden is het schatten van de emissie van de stof/stoffen naar het milieu. Hoe dit moet worden gedaan is vastgelegd in emissiescenariodocumenten (ESDs). Voor veel van de 22 productsoorten zijn één of meer ESDs. Hierin wordt gedetailleerd beschreven op welke manier biociden gebruikt worden. Ook worden in een ESD bedrijfsmatige of industriële situaties waarin de toepassing plaatsvindt uitgewerkt. De beschrijving wordt uitgewerkt in formules waarmee de emissie als gevolg van gebruik van het biocide kan worden berekend.

Het ESD voor gebruik van rodenticiden (PT 14) is herzien en gepubliceerd op de website van ECHA: ESD PT 14. De overzichtspagina met alle beschikbare ESDs vindt u hier.