Op donderdag 9 juni vindt de jaarlijkse relatiedag van het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) plaats in Ede. Het thema van de dag is innovatie. Dit thema wordt breed opgepakt door sprekers van de ministeries Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)), het bedrijfsleven en het Ctgb zelf. Eind april of begin mei kunt u de uitnodiging verwachten.   

Aan de orde komen actuele beleidsontwikkeling, innovatieve ontwikkelingen, mogelijkheden, beperkingen en de relatie met beoordelingskaders. Ook is er ruimte voor discussie, het stellen van vragen en voor persoonlijke ontmoetingen.