rat op een vuilnisbak

Resistentie bij ratten en huismuizen tegen rodenticiden is een groot probleem. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) en Wageningen University & Research (WUR Wageningen University &Research (Wageningen University &Research)). Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)) stuurde de Tweede Kamer hierover een brief. IenW onderstreept de noodzaak van geïntegreerde plaagdierbeheersing (IPM Integrated Pest Management (Integrated Pest Management)) bij de aanpak van ratten.

Inhoud rapport

Het onderzoek van maart 2022 over het landelijk beeld van resistentie tegen rodenticiden bij bruine ratten en huismuizen is een vervolg op een onderzoek uit 2012 naar resistentie van de bruine rat in Nederland. Uit het onderzoek van 2022 blijkt dat bij 38% van de onderzochte huismuizen resistentie wordt waargenomen. Voor de bruine rat blijkt uit het onderzoek dat bij 17% van de onderzochte dieren resistentie wordt waargenomen. In het onderzoek uit 2012 was dit 25%. De resistentie werd voor een groot deel gevonden in regio’s waar eerder ook resistentie werd aangetroffen, al blijkt uit het huidige onderzoek dat resistentie in meer regio’s van Nederland is waargenomen dan in 2012. Het gevonden percentage resistentie bij huismuizen was duidelijk hoger dan bij bruine ratten. Het advies is daarom om niet alleen voor ratten maar ook voor de huismuis de monitoring naar resistentie voort te zetten. 

Kamerbrief 

In de brief aan de Tweede Kamer geeft IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) aan dat de hoge resistentie van huismuizen voor rodenticiden zorgwekkend is. Dit onderstreept volgens IenW de noodzaak van het huidige beleid dat gericht is op zo minimaal mogelijk en deskundig gebruik van deze middelen. Ook geeft IenW aan dat de resultaten in bruine ratten het belang van het toepassen van Integrated Pest Management (IPM Integrated Pest Management (Integrated Pest Management)) ondersteunt. In deze aanpak staan monitoring, preventie en inzet van niet-chemische middelen voorop. 

Programma IPM Knaagdierbeheersing 

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, in het kader van het programma IPM Knaagdierbeheersing. Zie het eerdere artikel op biociden.nl van 8 juli 2021. Bij dit programma zijn vier ministeries en veel stakeholders betrokken, zoals plaagdierbeheersers, wetenschappers, dierenbescherming, land- en tuinbouworganisaties en overheden.