ECHA heeft op 24 mei openbare raadplegingen gepubliceerd voor elf werkzame stoffen in biociden. Tien werkzame stoffen voldoen aan een of meer criteria voor uitsluiting uit de biocideverordening, één werkzame stof voldoet aan een of meer van de criteria voor vervanging. ECHA heeft een openbare raadpleging gestart om informatie over vervangende werkzame stoffen of alternatieven verzamelen.

De volgende werkzame stoffen voldoen aan een of meer van de criteria voor uitsluiting uit de biocideverordening:

De volgende werkzame stoffen voldoen aan een of meer van de criteria voor vervanging uit de biocideverordening:

De raadplegingen zijn gestart op 24 mei 2024 en duren tot en met 23 juli 2024. Belanghebbenden kunnen informatie bij ECHA indienen.

Raadpleeg de ECHA pagina over raadplegingen voor meer informatie en voor informatie over het indienen van commentaar.

Zie ook de informatie over openbare raadplegingen op biociden.nl.