De identiteit van de werkzame stof peroxycaprylzuur (peroxyoctanoic acid) is opnieuw gedefinieerd. De stof is daarom niet langer opgenomen in het werkprogramma met de oude identiteit. Partijen die belang hebben bij het behouden van peroxycaprylzuur met de oude identiteit op het werkprogramma kunnen hiervoor een kennisgeving indienen.

De werkzame stof peroxycaprylzuur (peroxyoctanoic acid, CAS nr. 33734-57-5) was opgenomen in het werkprogramma voor gebruik in de productsoorten (PT) 2, 3 en 4. De identiteit van de stof is veranderd in 'reaction mass of peracetic acid and peroxyoctanoic acid'. Het gevolg is dat de werkzame stof met de oude identiteit uit het werkprogramma verwijderd wordt. Bedrijven die de stof met de oude identiteit in het werkprogramma willen behouden, kunnen een kennisgeving voor overname van de rol van deelnemer indienen. De einddatum voor indienen van de kennisgeving is 8 november 2020.

Bekijk ECHAs lijst met kennisgevingen.

Op de website van ECHA meer uitleg over het overnemen van de rol van deelnemer in het werkprogramma. Zie het kopje 'Het overnemen van de rol van deelnemer na herdefiniëring van de stofidentiteit'.