Het biocidenteam van de Europese Commissie heeft een lijst gepubliceerd van databases met alternatieven voor werkzame stoffen en hulpstoffen. Dit maakt het zoeken naar alternatieven gemakkelijker.   

Uitsluiting en vervanging

De beoordeling van werkzame stoffen op Europees niveau kan tot gevolg hebben dat een werkzame stof vervangen moet worden door een stof met minder schadelijke eigenschappen. Ook kan een stof worden uitgesloten van goedkeuring. Voor hulpstoffen (co-formulanten) in biociden geldt dat ze geclassificeerd kunnen zijn als 'gevaarlijk' (hazardous). Ook voor deze stoffen is het gebruik van minder schadelijke stoffen wenselijk.  

Databases 

Om het zoeken naar alternatieve chemische stoffen makkelijker te maken, heeft het biocidenteam van het Directoraat Generaal SANTE een lijst met beschikbare databases gepubliceerd. U vindt de lijst op het publiek toegankelijk gedeelte van CIRCABC. Mocht u een toevoeging aan de lijst hebben, stuurt u die dan aan SANTE-BIOCIDES@ec.europa.eu

Meer informatie 

Hier vindt u de lijst met databases: Safer chemical alternatives databases