Door Europese regelgeving zijn steeds minder biociden toegelaten. Het wordt hierdoor  voor verffabrikanten steeds lastiger om conserveermiddelen te vinden. Dit stelt de Vereniging van  Verf- en Drukinktfabrikanten (VVVF).

In een opinieartikel in ‘Verf & Inkt Magazine’ verkent de VVVF de steeds grotere uitdaging van verffabrikanten om conserveermiddelen te vinden voor hun producten. Grote uitdaging hierbij is dat het gebruik van de bekende middelen steeds verder wordt ingeperkt. Dit komt doordat veel werkzame stoffen niet langer zijn goedgekeurd. Tegelijkertijd zijn er (nog) geen geschikte alternatieven op de markt. De VVVF stelt dat het beleid (toewerken naar een toxic free environment) en de lange toelatingsprocedures innovatie in de weg staan. 

In het artikel komen vertegenwoordigers van de VVVF, het Platform biociden, I&W en het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) aan het woord. Lees het volledige artikel 'Steeds minder biociden toegelaten, maar geen alternatieven'.