Vlag van de EU

Er zijn momenteel twee openbare raadplegingen die volgen uit de wetgeving voor indeling, etikettering en verpakking (CLP Classification, Labelling and Packaging (Classification, Labelling and Packaging)).  

De lopende raadplegingen voor werkzame stoffen die gebruikt mogen worden in biociden betreffen: 

Zie ook de pagina over openbare raadplegingen op biociden.nl.