Voor de werkzame stoffen benzylalcohol, zilver en zwaveldioxide is een voorstel gedaan voor de geharmoniseerde indeling en etikettering (CLP Classification, Labelling and Packaging (Classification, Labelling and Packaging)). ECHA heeft op 14 september (zwaveldioxide) en 19 oktober (benzylalcohol en zilver) een openbare raadpleging gestart waarin belanghebbende partijen commentaar op de voorgestelde gevarenklassen kunnen geven.

Naast aanvullende, relevante gegevens over deze gevarenklassen kan ook commentaar op de voorgestelde indeling worden ingediend.

De consultatie duurt 60 dagen; de uiterste datum voor het indienen van commentaar is 13 november voor zwaveldioxide en 18 december voor benzylalcohol en zilver. Belanghebbenden kunnen informatie bij ECHA indienen.

Raadpleeg de ECHA pagina over CLP consultaties voor meer informatie. Klik op ‘Details’ bij de betreffende werkzame stof voor meer informatie en voor het indienen van commentaar.

Informatie over de procedure voor geharmoniseerde indeling en etikettering vindt u op deze ECHA pagina . Zie ook de informatie over openbare raadplegingen op biociden.nl.