Vlag van de EU

De werkzame stof cholecalciferol (vitamine D3) wordt geëvalueerd in het Europese goedkeuringsproces voor werkzame stoffen. Het aangevraagde gebruik is voor productsoort 14: rodenticiden. Cholecalciferol komt voor vervanging in aanmerking. Er is een publieke consultatie gestart, gericht op alternatieven voor de genoemde stof.

De stof voldoet aan artikel 10(1)(e) van de Biocidenverordening (BPR Biocidal Product Regulation (Biocidal Product Regulation)). Er bestaat zorg voor het optreden van kritische effecten (primaire en secondaire vergiftiging), zelfs als de stof met strenge risicobeperkende maatregelen wordt toegepast. Met de publieke consultatie wordt mogelijk aanwezige informatie ingewonnen over de beschikbaarheid van alternatieven voor de werkzame stof. Dit kan bijvoorbeeld een vervangende werkzame stof zijn of een niet-chemisch alternatief.

De deadline voor het indienen van informatie is 15 september 2017.

Zie ook:

Public consultation on potential candidates for substitution (ECHA)