Vlag van de EU

De werkzame stof 2,2-dibromo-2-cyanoacetamide (DBNPA) wordt geëvalueerd in het Europese goedkeuringsproces voor werkzame stoffen in biociden. Het aangevraagde gebruik is voor productsoort 4. Er is een openbare raadpleging (public consultation) gestart, gericht op alternatieven voor DBPNA.

Uit het concept beoordelingsrapport blijkt dat de stof voldoet aan een exclusiecriterium, waardoor het in principe niet goedgekeurd kan worden. In dit geval gaat het om de hormoonverstorende eigenschap van de stof. ECHA onderzoekt of er redenen zijn om de werkzame stof DBPNA alsnog goed te keuren.

Met de openbare raadpleging wordt mogelijk aanwezige informatie ingewonnen over de noodzaak van de werkzame stof, en ook de beschikbaarheid dan wel afwezigheid van alternatieven voor de werkzame stof.

De deadline voor het indienen van informatie is 18 januari 2019.