ECHA heeft een openbare raadpleging gestart om informatie over vervangende werkzame stoffen of alternatieven voor 2,2-dibromo-2-cyanoacetamide (DBNPA) en 'Reaction products of ammonium bromide and sodium hypochlorite, generated in-situ' te verzamelen. De raadplegingen zijn gestart op 27 juni 2024 en duren tot en met 26 augustus 2024.

Raadpleging over potentiële kandidaten voor vervanging

De werkzame stof 2,2-dibromo-2-cyanoacetamide (DBNPA) in PT 11, voldoet aan een of meer van de criteria voor uitsluiting uit de biocidenverordening. ECHA heeft een openbare raadpleging gestart om informatie over vervangende werkzame stoffen of alternatieven voor DBNPA te verzamelen. De raadpleging is gestart op 27 juni 2024 en duurt tot en met 26 augustus 2024. Belanghebbenden kunnen informatie bij ECHA indienen.

Raadpleeg de ECHA pagina over deze raadpleging voor meer informatie en voor het indienen van commentaar.

De werkzame stof 'Reaction products of ammonium bromide and sodium hypochlorite, generated in-situ' in PT 11 en 12, voldoet aan een of meer van de criteria voor uitsluiting uit de biocidenverordening. ECHA heeft een openbare raadpleging gestart om informatie over vervangende werkzame stoffen of alternatieven voor 'Reaction products of ammonium bromide and sodium hypochlorite, generated in-situ' te verzamelen. De raadpleging is gestart op 27 juni 2024 en duurt tot en met 26 augustus 2024. Belanghebbenden kunnen informatie bij ECHA indienen.

De werkzame stof is hernoemd in de APCP (Analytical Methods and Physico-chemical Properties) werkgroepvergadering IV-2023. De oude naam van de werkzame stof was: Bromide activated chloramine (BAC) generated from ammonium bromide and sodium hypochlorite.

Meer informatie?

Raadpleeg de ECHA pagina over deze raadpleging voor meer informatie en voor het indienen van commentaar.

Zie ook de informatie over openbare raadplegingen op biociden.nl.