Voor de werkzame stof transfluthrin is een voorstel gedaan voor de geharmoniseerde indeling en etikettering (CLP Classification, Labelling and Packaging (Classification, Labelling and Packaging)). Er heeft eind 2019 een eerdere openbare raadpleging plaatsgevonden over dit voorstel. In de tussentijd is er extra informatie ingediend over het werkingsmechanisme van de mogelijke kankerverwekkende eigenschappen van de stof. ECHA heeft op 9 november 2020 opnieuw een openbare raadpleging gestart waarin commentaar op dit  voorgestelde werkingsmechanisme van transfluthrin kan worden gegeven.

De consultatie duurt 21 dagen; de deadline is 30 November. Belanghebbenden kunnen informatie bij ECHA indienen. Raadpleeg de ECHA pagina over deze consultatie voor meer informatie en voor het indienen van commentaar.

Informatie over de procedure voor geharmoniseerde indeling en etikettering vindt u op deze ECHA pagina . Zie ook de informatie over openbare raadplegingen op biociden.nl.