Voor de werkzame stof Synthetic amorphous silicon dioxide (nano) is een voorstel gedaan voor de geharmoniseerde indeling en etikettering ( CLP Classification, Labelling and Packaging (Classification, Labelling and Packaging)). ECHA heeft op 10 juni 2024 een openbare raadpleging gestart waarin belanghebbende partijen commentaar op de voorgestelde gevarenklassen van Synthetic amorphous silicon dioxide (nano) kunnen geven.

Het gaat in dit geval om de gevarenklasse:

  • Specific target organ toxicity — repeated exposure

Naast aanvullende, relevante gegevens over deze gevarenklassen kan ook commentaar op de voorgestelde indeling worden ingediend.

De raadpleging duurt 60 dagen; de uiterste datum voor het indienen van commentaar is 9 augustus 2024. Belanghebbenden kunnen informatie bij ECHA indienen.

Meer informatie?

Raadpleeg de ECHA pagina over deze raadpleging voor meer informatie en voor het indienen van commentaar.

Informatie over de procedure voor geharmoniseerde indeling en etikettering vindt u op deze ECHA pagina . Zie ook de informatie over openbare raadplegingen op biociden.nl.