Voor de werkzame stof pyriproxyfen is een voorstel gedaan voor de geharmoniseerde indeling en etikettering (CLP Classification, Labelling and Packaging (Classification, Labelling and Packaging)). ECHA heeft op 13 maart 2023 een openbare raadpleging gestart waarin belanghebbende partijen commentaar op de voorgestelde gevarenklassen van pyriproxyfen kunnen geven.

Het gaat om de gevarenklassen:

 • Explosives
 • Flammable solids
 • Pyrophoric solids
 • Self-heating substances
 • Substances which in contact with water emit flammable gases
 • Oxidising solids
 • Organic peroxides
 • Corrosive to metals
 • Health hazards except respiratory sensitisation and aspiration hazard
 • Hazardous to the aquatic environment
 • Hazardous to the ozone layer

Naast aanvullende, relevante gegevens over deze gevarenklassen kan ook commentaar op de voorgestelde indeling worden ingediend.

De openbare raadpleging duurt 60 dagen; de uiterste datum voor het indienen van commentaar is 12 mei 2023. Belanghebbenden kunnen informatie bij ECHA indienen.

Raadpleeg de ECHA-pagina over deze openbare raadpleging voor meer informatie en voor het indienen van commentaar.

Informatie over de procedure voor geharmoniseerde indeling en etikettering vindt u op deze ECHA pagina . Zie ook de informatie over openbare raadplegingen op biociden.nl.