De werkzame stof propiconazool (1-[[2-(2,4-dichloorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolaan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazool) in productsoort 8 voldoet aan een of meer van de criteria voor uitsluiting uit de biocidenverordening.

Openbare raadpleging propiconazool gestart

Propiconazool voldoet aan de voorwaarden (c) en (d) van artikel 5, lid 1, van de BPR. Propiconazool is ingedeeld als giftig voor de voortplanting, categorie 1B en wordt geacht hormoonverstorende eigenschappen te bezitten die schadelijke effecten kunnen veroorzaken in mensen.

ECHA heeft daarom een openbare raadpleging gestart om informatie te verzamelen of de werkzame stof voldoet aan een van de afwijkingsgronden om de stof toch te kunnen goedkeuren. De consultatie is gestart op 17 juni 2022 en duurt tot en met 15 augustus 2022. Belanghebbenden kunnen informatie bij ECHA indienen.

Raadpleeg de ECHA pagina over deze consultatie voor meer informatie en voor het indienen van commentaar.

Zie ook de informatie over openbare raadplegingen op biociden.nl.