De werkzame stof propiconazool voldoet aan een of meer van de criteria voor vervanging uit de biocidenverordening. ECHA heeft een openbare raadpleging gestart om informatie over vervangende werkzame stoffen of alternatieven voor het gebruik van de werkzame stof te verzamelen. De consultatie is gestart op 8 juli 2021 en duurt tot en met 6 september 2021. Belanghebbenden kunnen informatie bij ECHA indienen.  

Raadpleging over potentiële kandidaten voor vervanging 

Raadpleeg de ECHA pagina over deze consultatie voor meer informatie en voor het indienen van commentaar. 

Zie ook de informatie over openbare raadplegingen op biociden.nl.