Vlag van de EU

De Europese Commissie heeft een openbare raadpleging gestart over de concept-verordening  die brandewijn toevoegt aan het biociden werkprogramma.

Achtergrond 

De alcoholische drank, die wordt gebruikt als lokaas in slakkenvallen, zal in het werkprogramma, ofwel verordening EU (nr. 1062/2014), worden opgenomen voor gebruik in productsoort 19 (afstotende en lokstoffen). De bevoegde EU Europese unie (Europese unie)-autoriteiten (CA's) voor biociden hebben dit tijdens hun bijeenkomst in september besloten. Daarnaast is besloten om brandewijn niet op te nemen in bijlage I van de Biocidenverordening, omdat de stof niet voldoet aan de classificatiecriteria voor plaatsing op bijlage I. Hierdoor komen middelen op basis van de stof niet in aanmerking voor een vereenvoudigde toelatingsprocedure. Zie voor meer achtergrond hierover het artikel van 29 oktober op biociden.nl

De openbare raadpleging 

De concept-verordening is open voor commentaar. Het commentaar wordt meegenomen bij het afronden van de verordening. De openbare raadpleging loopt nog tot 23 november.