ECHA wil informatie verzamelen over mogelijk beschikbare, niet-chemische bestrijdingsmethoden voor knaagdieren en methoden om knaagdierenoverlast te voorkomen. ECHA heeft hiervoor op verzoek van de Europese Commissie een openbare raadpleging gestart. Het gaat om effectieve alternatieven voor rodenticiden op basis van anticoagulantia. 

De Europese Commissie en de EU Europese unie (Europese unie)-lidstaten staan voor de keuze of ze de toelating van rodenticiden met anticoagulantia moeten verlengen. De informatie die deze openbare raadpleging oplevert, moet hen helpen beslissen. Anticoagulantia zijn de werkzame stoffen in deze rodenticiden die werken door de bloedstolling te remmen. Deze anticoagulantia voldoen aan de substitutiecriteria van de Biocidenverordening (BPR). 

De informatie die stakeholders voor deze raadpleging aan ECHA aanleveren, wordt online bekend gemaakt, tenzij de informatie vertrouwelijk is. Zie voor meer informatie de handleiding om informatie in te dienen bij openbare raadplegingen. 

ECHA heeft in 2017 een eerste vergelijkende beoordeling van rodenticiden met anticoagulantia uitgevoerd, als ondersteuning van de eerste verlenging van hun toelating. Na een nieuw verzoek van de Europese Commissie moet ECHA dat opnieuw doen.