Voor de werkzame stof MIT.HCl of 2-methyl-2,3-dihydro-1,2-thiazool-3-one hydrochloride is een voorstel gedaan voor de geharmoniseerde indeling en etikettering ( CLP Classification, Labelling and Packaging (Classification, Labelling and Packaging)). ECHA heeft op 14 november 2022 een openbare raadpleging gestart waarin belanghebbende partijen commentaar op de voorgestelde gevarenklassen van de werkzame stof kunnen geven.

Het gaat in dit geval om de gevarenklassen:

 • Physical hazards
 • Carcinogenicity
 • Germ cell mutagenicity
 • Reproductive toxicity
 • Acute Toxicity - inhalation
 • Acute Toxicity – dermal
 • Acute Toxicity – oral
 • Specific target organ toxicity – single exposure
 • Specific target organ toxicity – repeated exposure
 • Skin corrosion/irritation
 • Serious eye damage/eye irritation
 • Respiratory sensitisation
 • Skin Sensitisation
 • Hazardous to the aquatic environment
 • Hazardous to the ozone layer

Naast aanvullende, relevante gegevens over deze gevarenklassen kan ook commentaar op de voorgestelde indeling worden ingediend.

De consultatie duurt 60 dagen; de uiterste datum voor het indienen van commentaar is 13 januari 2023. Belanghebbenden kunnen informatie bij ECHA indienen.

Raadpleeg de ECHA pagina over deze consultatie voor meer informatie en voor het indienen van commentaar.

Informatie over de procedure voor geharmoniseerde indeling en etikettering vindt u op deze ECHA pagina . Zie ook de informatie over openbare raadplegingen op biociden.nl.