Voor de werkzame stof mierenzuur is een voorstel gedaan voor de geharmoniseerde indeling en etikettering ( CLP Classification, Labelling and Packaging (Classification, Labelling and Packaging)). ECHA heeft op 23 augustus 2021 een openbare raadpleging gestart waarin belanghebbende partijen commentaar op de voorgestelde gevarenklassen van mierenzuur kunnen geven.  

Het gaat in dit geval om de gevarenklassen: 
 

  • Flammable liquids 

  • Corrosive to metals 

  • Acute toxicity – oral 

  • Acute toxicity – inhalation 

  • Serious eye damage/eye irritation 

Naast aanvullende, relevante gegevens over deze gevarenklassen kan ook commentaar op de voorgestelde indeling worden ingediend.  

De consultatie duurt 60 dagen; de uiterste datum voor het indienen van commentaar is 22 oktober 2021. Belanghebbenden kunnen informatie bij ECHA indienen. 

Raadpleeg de ECHA pagina over deze consultatie voor meer informatie en voor het indienen van commentaar. 

Informatie over de procedure voor geharmoniseerde indeling en etikettering vindt u op deze ECHA pagina . Zie ook de informatie over openbare raadplegingen op biociden.nl.