De werkzame stof hexaflumuron (PT18) voldoet aan een of meer van de criteria voor uitsluiting uit de biocidenverordening. ECHA heeft een openbare raadpleging gestart om informatie over vervangende werkzame stoffen of alternatieven voor het gebruik van de werkzame stof te verzamelen. De consultatie is gestart op 16 augustus 2021 en duurt tot en met 15 oktober 2021. Belanghebbenden kunnen informatie bij ECHA indienen.

Raadpleging over afwijking van de uitsluitingscriteria

Raadpleeg de ECHA pagina over deze consultatie voor meer informatie en voor het indienen van commentaar.

Zie ook de informatie over openbare raadplegingen op biociden.nl.