ECHA heeft een openbare raadpleging gestart om informatie over vervangende werkzame stoffen of alternatieven voor het gebruik van twee formaldehyde releasers te verzamelen. De raadpleging voor beide stoffen is gestart op 27 maart 2023 en duurt tot en met 26 mei 2023. Belanghebbenden kunnen informatie bij ECHA indienen.

Raadpleging over potentiële kandidaten voor uitsluiting

De werkzame stoffen

voldoen aan een of meer van de criteria voor uitsluiting uit de biocidenverordening.

Raadpleeg de ECHA-pagina's voor meer informatie en voor het indienen van commentaar over deze raadplegingen, door te klikken op bovenstaande links.

Zie ook de informatie over openbare raadplegingen op biociden.nl.