Voor de werkzame stoffen formaldehyde en perazijnzuur zijn voorstellen gedaan voor de geharmoniseerde indeling en etikettering (CLP Classification, Labelling and Packaging (Classification, Labelling and Packaging)). ECHA heeft op 9 augustus 2021 een openbare raadpleging gestart waarin belanghebbende partijen commentaar op de voorgestelde gevarenklassen van formaldehyde en perazijnzuur kunnen geven.

Het gaat in het geval van formaldehyde om de volgende gevarenklassen:

 • Explosive
 • Flammable gas
 • Oxidising gas
 • Gases under pressure
 • Flammable liquid
 • Self-reactive substance or mixture
 • Pyrophoric liquid
 • Self-heating substance or mixture
 • Substance or mixture which in contact with water emits
 • Oxidising liquid
 • Organic peroxide
 • Substance or mixture corrosive to metals
 • Acute toxicity
 • Skin sensitization

Het gaat in het geval van perazijnzuur om de volgende gevarenklassen:

 • Flammable liquids
 • Organic peroxides
 • Acute Toxicity – inhalation
 • Acute Toxicity – dermal
 • Acute Toxicity – oral
 • Hazardous to the aquatic environment

Naast aanvullende, relevante gegevens over deze gevarenklassen kan ook commentaar op de voorgestelde indeling worden ingediend.

De consultatie duurt 60 dagen; de uiterste datum voor het indienen van commentaar is 8 oktober 2021. Belanghebbenden kunnen informatie bij ECHA indienen.

Raadpleeg de ECHA pagina over deze consultatie voor meer informatie en voor het indienen van commentaar.

Informatie over de procedure voor geharmoniseerde indeling en etikettering vindt u op deze ECHA pagina . Zie ook de informatie over openbare raadplegingen op biociden.nl.