De werkzame stof ethyleenoxide voldoet aan één of meer van de criteria voor vervanging uit de biocidenverordening. ECHA heeft een openbare raadpleging gestart om informatie over vervangende werkzame stoffen of alternatieven voor het gebruik van de werkzame stof te verzamelen. De consultatie is gestart op 9 april en duurt tot 8 juni 2020. Belanghebbenden kunnen informatie bij ECHA indienen. Zie de pagina openbare raadplegingen voor meer uitleg.