De werkzame stof 2,2-dibroom-2-cyaanaceetamide (DBNPA, PT 6) voldoet aan een van de criteria voor uitsluiting uit de biocidenverordening: de stof wordt geacht hormoonverstorende eigenschappen te hebben. ECHA heeft een openbare raadpleging gestart om informatie te verzamelen of de werkzame stof voldoet aan 1 van de afwijkingsgronden om de stof toch te kunnen goedkeuren. De consultatie is gestart op 31 januari 2023 en duurt tot en met 25 maart 2023. Belanghebbenden kunnen informatie bij ECHA indienen.

Raadpleging over afwijking van de uitsluitingscriteria

Raadpleeg de ECHA pagina over deze consultatie voor meer informatie en voor het indienen van commentaar.

Zie ook de informatie over openbare raadplegingen op biociden.nl.