Voor de werkzame stoffen 'Extract van Chrysanthemum cinerariaefolium uit open en volwassen bloemen van Tanacetum cinerariifolium verkregen met superkritisch koolstofdioxide' en 'Extract van Chrysanthemum cinerariaefolium uit open en volwassen bloemen van Tanacetum cinerariifolium, verkregen met koolwaterstofoplosmiddelen' is een voorstel gedaan voor de geharmoniseerde indeling en etikettering (CLP Classification, Labelling and Packaging (Classification, Labelling and Packaging)). ECHA heeft op 28 februari 2023 een openbare raadpleging gestart waarin belanghebbende partijen commentaar op de voorgestelde gevarenklassen kunnen geven.

Gerichte raadpleging

Het gaat om een gerichte raadpleging (targeted consultation), waarbij nadere informatie gevraagd wordt over een specifieke gevaarsklasse. De lengte van de commentaarperiode is bij deze procedures meestal korter.

Het gaat in dit geval om de gevarenklassen:

  • Specific target organ toxicity – single exposure
  • Specific target organ toxicity – repeated exposure

De consultatie duurt 14 dagen; de uiterste datum voor het indienen van commentaar is 14 maart 2023. Belanghebbenden kunnen informatie bij ECHA indienen.

Raadpleeg de ECHA pagina over deze consultatie voor meer informatie en voor het indienen van commentaar.

Informatie over de procedure voor geharmoniseerde indeling en etikettering vindt u op deze ECHA pagina . Zie ook de informatie over openbare raadplegingen op biociden.nl.