Bifenyl-2-ol is een werkzame stof die in veel verschillende soorten biociden wordt toegepast. Op dit moment loopt er een openbare raadpleging in het kader van de geharmoniseerde indeling en etikettering (CLP Classification, Labelling and Packaging (Classification, Labelling and Packaging)).

De werkzame stof bifenyl-2-ol is goedgekeurd voor gebruik in biociden in de productsoorten 1, 2, 3, 4, 6 en 13. Het beoordelingsproces voor de werkzame stof loopt nog voor de productsoorten 7, 9 en 10.

Voor bifenyl-2-ol is een voorstel gedaan voor de geharmoniseerde indeling en etikettering (CLP Classification, Labelling and Packaging (Classification, Labelling and Packaging)). ECHA heeft op 28 februari 2022 een openbare raadpleging gestart waarin belanghebbende partijen commentaar op de voorgestelde gevarenklassen van bifenyl-2-ol kunnen geven.

Het gaat in dit geval om de gevarenklassen:

 • Physical hazards relevant for solid substance
 • Carcinogenicity
 • Germ cell mutagenicity
 • Reproductive toxicity
 • Acute Toxicity – inhalation
 • Acute Toxicity – dermal
 • Acute Toxicity – oral
 • Aspiration hazard
 • Specific target organ toxicity – single exposure
 • Specific target organ toxicity – repeated exposure
 • Skin corrosion/irritation
 • Serious eye damage/eye irritation
 • Respiratory sensitisation
 • Skin Sensitisation
 • Hazardous to the aquatic environment
 • Hazardous to the ozone layer

Naast aanvullende, relevante gegevens over deze gevarenklassen kan ook commentaar op de voorgestelde indeling worden ingediend.

De consultatie duurt 60 dagen; de uiterste datum voor het indienen van commentaar is 29 april 2022. Belanghebbenden kunnen informatie bij ECHA indienen.

Tegelijkertijd loopt een openbare raadpleging van het beoordelingsrapport bifenyl-2-ol als werkzame stof in gewasbeschermingsmiddelen (PPP). Informatie hierover vindt u op de website van EFSA. Commentaar op de CLP raadpleging moet bij ECHA worden ingediend, commentaar op het PPP beoordelingsrapport bij EFSA.

Raadpleeg de ECHA pagina over deze consultatie voor meer informatie en voor het indienen van commentaar.

Informatie over de procedure voor geharmoniseerde indeling en etikettering vindt u op deze ECHA pagina . Zie ook de informatie over openbare raadplegingen op biociden.nl.