Voorwerpen die met een biocide zijn behandeld claimen vaak een gunstige werking, bijvoorbeeld voor de gezondheid van de gebruiker. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO of OECD) publiceerde een richtsnoer over hoe deze claims moeten worden opgesteld.

Een claim van een behandeld voorwerp omvat de verkregen eigenschap van het voorwerp door de behandeling met een biocide, bijvoorbeeld ‘anti-bacterieel’. Claims van behandelde voorwerpen kunnen invloed hebben op de gezondheid van de gebruiker. Een risico op een negatief effect op de gezondheid bestaat bijvoorbeeld bij verkeerd begrepen claims.

Richtsnoer voor helderheid

De OESO werkgroep voor biociden heeft een richtsnoer opgesteld om helderheid te geven bij het opstellen van claims en hoe ze geïnterpreteerd kunnen worden. Bij dit laatste aspect speelt perceptie van de consument een rol. Ook wordt aandacht gegeven aan de wettelijk kaders van de verschillende OESO landen: hoe werkt dit door op de ontwikkeling van de claim en op welke wijze worden claims goedgekeurd? Als laatste wordt aandacht gegeven aan het wetenschappelijk bewijs voor de claim. Welke scenario’s zijn relevant voor de beoordeling van werkzaamheid en van functionaliteit? Hoe moeten resultaten worden beoordeeld en wat mag de gebruiker verwachten?