In de nieuwsbrief van het Keurmerk Plaagdier Management Bedrijven (KPMB) staat een artikel over de belangrijkste wijzigingen van het certificatieschema IPM Integrated Pest Management (Integrated Pest Management)-Knaagdierbeheersing. Het KPMB is de schemabeheerder van het kwaliteitssysteem voor plaagdiermanagement. De nieuwsbrief geeft ook informatie over de nieuwe communicatie- en voorlichtingscampagne van de KNMB. 

Nieuw certificatieschema IPM-Knaagdierbeheersing 

KPMB heeft de belangrijkste wijzigingen in het Certificatieschema IPM Knaagdierbeheersing versie 1.0 ten opzichte van het Certificatieschema IPM Rattenbeheersing versie 4.0 in een notitie op een rij gezet. Deze notitie kan helpen om inzicht te krijgen in de belangrijkste wijzigingen. In het persbericht van KPMB vind je meer informatie over het nieuwe certificatieschema, de overgangsregeling en de certificering voor bedrijven en medewerkers. 

Samen zetten we knaagdierbeheersing in nieuw perspectief 

Het nieuwe Certificatieschema IPM Knaagdierbeheersing versie 1.0 geldt vanaf 1 januari 2023. Het KPMB startte met een communicatie- en voorlichtingscampagne om dit onder de aandacht te brengen. De slogan van deze campagne luidt: ‘Samen zetten we knaagdierbeheersing in nieuw perspectief’.