Sinds september is een nieuwe versie van EUSES beschikbaar. EUSES is een softwareprogramma dat bedrijven en autoriteiten helpt bij het beoordelen van de milieueffecten van biociden. Op de lange termijn wil ECHA een softwareprogramma ontwikkelen om de chemische risicobeoordeling voor REACH en biociden te harmoniseren. Op 17 oktober organiseert ECHA een webinar om de nieuwe functies van EUSES 2.2.0. toe te lichten. Meer informatie over EUSES 2.2.0 staat in de newsletter van ECHA.