De Europese Commissie heeft een besluit gepubliceerd waarmee de onderstaande biociden zijn toegelaten tot de EU Europese unie (Europese unie). Deze zijn gepubliceerd in het Official Journal of the European Union. Er is toelating verleend voor: 

  • Het uniek biocide 'Arche Chlorine’ op basis van de werkzame stof ‘uit chloor vrijgekomen actief chloor’ en gebruik in productsoort 2 en 5. De toelating geldt vanaf 3 mei 2023 en is 10 jaar geldig. 

  • De biocidefamilie 'C(M)IT/MIT formulations’ op basis van een mengsel van CMIT en MIT als werkzame stof en gebruik in productsoort 6, 11 en 12. De toelating geldt vanaf 3 mei 2023 en is 10 jaar geldig. 

In het Official Journal of the European Union staat een overzicht van alle besluiten van unietoelatingen

Raadpleeg hier het overzicht van productsoorten