De Europese Commissie heeft twee besluiten gepubliceerd waarmee de onderstaande biociden zijn toegelaten tot de EU Europese unie (Europese unie). Deze zijn gepubliceerd in het Official Journal of the European Union.

Er is toelating verleend voor:

  • De biocidefamilie 'IPA Family 1' op basis van de werkzame stof propaan-2-ol en gebruik in productsoort 2 en 4. De toelating geldt vanaf 9 maart 2023 en is 10 jaar geldig.

  • De biocidefamilie ‘CMIT/MIT SOLVENT BASED’ op basis van de werkzame stoffen 5-chloor-2-methylisothiazol-3(2H) -on en 2-methylisothiazol-3(2H) -on (“C(M)IT/MIT”) en gebruik in productsoort 6. De toelating geldt vanaf 15 maart 2023 en is 10 jaar geldig.

In het Official Journal of the European Union staat een overzicht van alle besluiten van unietoelatingen

Raadpleeg hier het overzicht van productsoorten.